Stroški faktoringa

V nasprotju z večino faktorinških hiš, ki vam poleg administrativnih stroškov in provizije zaračunajo še dodatne obresti, v podjetju Modre finance za storitev zaračunamo le faktorinško provizijo.

Višina le-te se izračuna kot % od zneska odstopljenih terjatev, odvisna pa je od narave in obsega terjatev, bonitet prodajalca terjatev in dolžnika, plačilnega roka in zavarovanja regresne pravice.