Prednosti in koristi faktoringa

Faktoring postaja nepogrešljiva vrsta kratkoročnega financiranja, še posebej v časih, ko je posojila pri bankah vse težje najeti. Primeren je tako za mala kot srednje velika podjetja, ki prodajajo z odloženim rokom plačila.

Vaše podjetje bo s prodajo terjatev sposobno tekoče izpolnjevati nova naročila, uravnavati denarni tok in likvidnost. S pomočjo faktoringa bo izboljšalo tudi strukturo financiranja ter tako prispevalo k boljši bonitetni oceni.


Prednosti, ki vam jih prinaša prodaja terjatev Modrim financam: