Namen

Podjetjem, samostojnim podjetnikom, zasebnikom, zavodom in zadrugam (posojila ne odobravamo fizičnim osebam) nudimo hitro odobritev posojil od 20.000 EUR do 300.000 EUR brez nepotrebne birokracije, ki se lahko porabijo za:

OBRATNA SREDSTVA za zagon poslovanja, krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti, zagotovitev likvidnosti in konkurenčno uveljavljanje na trgu.

INVESTICIJSKA VLAGANJA za nabavo ali posodobitev osnovnih sredstev z namenom razširitve obstoječega poslovanja ter rast in večjo konkurenčnost podjetja:

REFINANCIRANJE OBSTOJEČIH DRAGIH POSOJIL s ciljem znižanja mesečne obveznosti in podaljšanjem dobe vračila.