Postopek odobritve in črpanja posojila

1. korak: Pošljite povpraševanje

Izpolnite obrazec (povezava na obrazec Pošljite povpraševanje) ali nam na info@modre-finance.si pošljite povpraševanje z opisom vaših potreb in možnim zavarovanjem. V kolikor razpolagate s cenitvijo nepremičnine, ki bo služila kot zavarovanje posojila, nam jo posredujte. Druge dokumentacije ni potrebno izpolnjevati.

2. korak: Preučitev pogojev in izbira oblike posojila

Na podlagi naših skoraj 10 letnih izkušenj financiranja podjetnikov bomo skupaj ocenili vaše potrebe po finančnih sredstvih in našli primerno obliko financiranja. Izbirali boste lahko med revolving posojilom, ki vam omogoča večkratno črpanje in vračanje posojila v okviru odobrenega zneska kreditne linije ali navadnim posojilom s črpanjem v enkratnem znesku ali v več delih in vračanjem po dogovoru (mesečno, kvartalno ali enkratno ob zapadlosti). Naši strokovnjaki bodo izdelali kreditno analizo vašega podjetja in ocenili vrednost hipotekarnega zavarovanja, ki bosta osnovna kriterija za odobritev višine posojila in obrestne mere.

3. korak: Potrditev ponudbe in podpis pogodbe

Natančno preglejte pogoje za odobritev posojila in se prepričajte, da bo način odplačila vzdržen ter prilagojen vašemu poslovanju

4. korak: Podpis pogodbe in črpanje posojila

Ker za zavarovanje posojila zahtevamo zastavo nepremičnine, se pri notarju sklene sporazum o zavarovanju terjatve s hipoteko, katerega strošek nosi posojilojemalec. Črpanje posojila je še isti dan, v okviru urnika plačilnega prometa banke.