Kaj je faktoring?

Faktoring je finančna storitev, ki vašemu podjetju omogoča predčasno financiranje in s tem povečanje likvidnosti na podlagi odstopa kratkoročnih (do 120 dni), prenosljivih, nespornih in nezapadlih terjatev, ki izhajajo iz naslova dobave blaga in storitev v korist vaših kupcev.

Nudimo vam odkup vseh obstoječih nezapadlih terjatev in vseh bodočih nastalih terjatev do izbranih dolžnikov ali odkup samo posameznih terjatev.