Vašemu kupcu izdate račun za dobavo blaga ali storitev

Izdan račun posredujete našemu podjetju

Odkup računa potrdimo in pripravimo odkupno dokumentacijo skupaj s faktoring pogodbo

Dolžnik potrdi obstoj terjatev in da soglasje k odstopu terjatev

Po prejemu podpisane dokumentacije vam v celoti nakažemo sredstva po odkupljenem računu, zmanjšana za faktorinško provizijo s pripadajočim DDV

|